Bình nhựa Hello Summer dạng lon 350ml giả đá vỡ

260,000 130,000