Bình kim loại Vua BÌnh Nước kiểu mới 500ml

195,000 175,000